Kolarstwo

Kolarstwo

Kolarstwo

Zanim przejdziemy do szczegółowego omówienia czy to zalet czy też rodzajów dyscyplin stanowiących poddziedziny kolarstwa, warto byłoby się skoncentrować chociażby na omówieniu po krótce czym w ogóle jest tak silnie dziś rozpowszechnione kolarstwo. Otóż ten termin nie należy do pojęć wąskich oraz jednoznacznych. Jest to charakterystyczne sformułowanie, jakie odnosi się jednocześnie do wielorakich dyscyplin. Niegdyś w taki sposób określano sam sprzęt do jazdy czyli rower.

W naszym kraju określenie na jazdę na rowerze w sposób profesjonalny jako kolarstwo posłużyło słowo koło, jakie zapoczątkowało termin i przerzuciło go na dziedzinę omawianego tu sportu zwanego kolarstwem. Ogólnie istnieje szeroki zakresy dyscyplin kolarskich, z czego większość z tych dyscyplin zyskała specjalne uznanie poprzez zatwierdzenie ich przez Międzynarodową Unię Kolarską. Jest to nic innego jak UCI. I tak te dyscypliny i podkategorie zarazem charakteryzowanego kolarstwa opierają się na zaliczeniu ich do kolarstwa klasycznego.

W zakresie kolarstwa klasycznego wydziela się natomiast szereg rozlicznych wariantów, a do nich zalicza się między innymi dziedziny uznawane ogólnie jako olimpijskie i są to kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, kolarstwo górskie, które z kolei dzieli się na kolarstwo Cross-Country, kolarstwo zjazdowe czyli DH, kolarstwo BMX. I tak pierwsza z tych dyscyplin, czyli kolarstwo Cross-Country jest to kolarstwo mieszane, czyli trochę jazdy przełajowej i kolarstwa zjazdowego. Jeżeli mowa o dziedzinie szosowej to po prostu wzięła się ta nazwa od miejsca uprawiania tejże dyscypliny, a więc szos – dróg publicznych. Kolarstwo torowe z kolei opiera się na uprawianiu go na owalnych torach, specjalnie wydzielonych do tego celu. Co więcej warto także wspomnieć o kolarstwie przełajowym, cyklotrialu, jaki dzieli się odpowiednio na trial rowerowy, tube jumbing oraz dirt jumping.

Warto też mieć na względzie tak zwane tańce na rowerach czyli kolarstwo typowo artystyczne i piłkę rowerową.

Artykuł napisany przez: